Search Boats for Sale
Advertisement

Whaly 370

$4,257 Listed price: €2,850

Presented For Sale By:

Van Leeuwen Boten

Industrieweg 2
Kesteren
Netherlands
0488 482 855

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Make Whaly
Model 370
Year 2022
Condition New
Price €2,850
Type Power
Class Sloop
Length 3.7 m
Hull Material Other
Location In verkoophaven, Netherlands
Tax Status Tax Paid
Beam 1.73 m
Keel Type Other
Designer Whaly
Hull Shape Deep Vee

Description

Nieuwe Whaly 370 uit voorraad leverbaar in diverse kleuren!

Nieuwe Whaly 370 in diverse kleuren uit voorraad leverbaar!


Door in de rondingen, waar de life line door heen gaat, speciale RVS beugels te monteren is het mogelijk de Whaly 370 op te hijsen. Deze RVS hijsbeugels kunt u als accessoires bij uw boot bestellen of later aanschaffen. Zo is de Whaly 370 als bijboot te gebruiken en in de davits op te hangen. In de romp zit een loosgat waardoor het regenwater de boot kan verlaten als deze op het droge ligt. Dit gat moet tijdens het varen afgedicht worden met een loosplug. De loosplug wordt standaard meegeleverd.

Materiaal
Deze dubbelwandige roeiboot is gemaakt van polyethyleen kunststof. Polyethyleen is een sterk en ook flexibele kunststofsoort. Door de flexibiliteit van het materiaal is de whaly 370 robuust en hufterproof. Ideaal als de boot het hele jaar buiten ligt in weer en wind. Mocht er zich een beschadiging voordoen dan zijn de roeiboten van Whaly goed te repareren.
Een groot voordeel van polyethyleen is het hoge drijfvermogen. Polyethyleen is lichter dan water. Hierdoor blijven de boten goed drijven, ook bij hevige regenval en eventuele schade. Een veilig idee bij gebruik door kinderen of als (reddings)boot bij werkzaamheden.
Garantie
De Whaly wordt geleverd met 3 jaar fabrieksgarantie op materiaal- en constructiefouten van de romp. De accessoires zoals de loosstop, roeispanen en roeidollen kennen een fabrieksgarantie van 1 jaar bij normaal gebruik.

Ook leverbaar met extra optie's en motor en trailer!

Veiligheid

  • ESP: 2850

Omschrijving Duits

Der neue Whaly 370 ist in verschiedenen Farben ab Lager lieferbar!

Auffangen und Ableiten von Regenwasser
Der Whaly 370 kann angehoben werden, indem spezielle Edelstahlhalterungen in den Kurven angebracht werden, durch die die Rettungsleine verläuft. Diese Hebebügel aus rostfreiem Stahl können als Zubehör für Ihr Boot bestellt oder nachträglich gekauft werden. So kann das Whaly 370 als Beiboot genutzt und in die Davits gehängt werden. Im Rumpf befindet sich eine Entleerungsöffnung, durch die das Regenwasser das Boot verlassen kann, wenn es an Land ist. Diese Öffnung muss während der Fahrt mit einer Ablassschraube verschlossen werden. Die Ablassschraube ist im Lieferumfang enthalten.

Material
Dieses doppelwandige Ruderboot ist aus Polyethylen-Kunststoff gefertigt. Polyethylen ist ein starkes und flexibles synthetisches Material. Aufgrund der Flexibilität des Materials ist der Whaly 370 robust und hufterfest. Ideal, wenn das Boot das ganze Jahr über bei jeder Witterung draußen bleiben soll. Im Falle eines Schadens sind die Ruderboote von Whaly leicht zu reparieren.
Ein großer Vorteil von Polyethylen ist seine hohe Schwimmfähigkeit. Polyethylen ist leichter als Wasser. So bleiben die Boote auch bei starkem Regen und eventuellen Schäden schwimmfähig. Eine sichere Idee, wenn sie von Kindern oder als (Rettungs-)Boot bei der Arbeit verwendet wird.
Garantie
Der Whaly kommt mit 3 Jahren Garantie auf Material- und Konstruktionsfehler des Rumpfes. Für das Zubehör wie Auslaufstopper, Ruder und Rollen gilt eine Garantie von 1 Jahr bei normalem Gebrauch.

Auch mit zusätzlichen Optionen und Motor und Anhänger erhältlich!

Omschrijving Engels

New Whaly 370 available from stock in various colors!

Lifting and discharging rainwater
By mounting special stainless steel brackets in the curves where the life line goes through, it is possible to hoist the Whaly 370. These stainless steel lifting brackets can be ordered as accessories to your boat or purchased later. So the Whaly 370 as a dinghy to use and hang in the davits. In the hull is an emptying hole through which rainwater can leave the boat when it is on dry land. This hole must be sealed with an unloading plug when sailing. The drain plug is supplied as standard.

Material
This double-walled rowing boat is made of polyethylene plastic. Polyethylene is a strong and flexible plastic. The flexibility of the material makes the whaly 370 robust and hufterproof. Ideal if the boat is outside all year round in all weathers. Should there be any damage the rowing boats from Whaly are easy to repair.
A major advantage of polyethylene is its high buoyancy. Polyethylene is lighter than water. This makes the boats float well, even in heavy rain and any damage. A safe idea when used by children or as (rescue) boat at work.
Warranty
The Whaly comes with 3 years warranty on material and construction defects of the hull. The accessories such as the discharge stopper, oars and rollers have a warranty of 1 year under normal use.

Also available with extra options and engine and trailer!

Show More…

Presented For Sale By:

Van Leeuwen Boten

Industrieweg 2
Kesteren
Netherlands
0488 482 855

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Presented For Sale By:

Van Leeuwen Boten

Industrieweg 2
Kesteren
Netherlands
0488 482 855

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Services

Advertisement
X