Search Boats for Sale
Advertisement

Viknes 1080 Sunbridge

$598,490 Listed price: €389,500

Presented For Sale By:

Melior Yachts

Syl,12
Terherne
Netherlands
+31(0)6 20 00 23 12

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Make Viknes
Model 1080 Sunbridge
Year 2022
Condition New
Price €389,500
Type Power
Class Motor Yacht
Length 11.55 m
Fuel Type Diesel
Hull Material Other
Location In verkoophaven, Netherlands
Tax Status Tax Paid
Beam 3.59 m
Max Draft 1.15 m
Keel Type Other
Engine Make Yanmar/Volvo
Fuel Type Diesel
Electrical Equipment
 • Shore power inlet
 • Inverter
Electronics
 • Depthsounder
 • Radar
 • Plotter
 • Autopilot
 • Radio
 • Compass
 • GPS
 • VHF
Inside Equipment
 • Stern thruster
 • Bow thruster
 • Oven
 • Heating
 • Refrigerator
 • Deep freezer
 • Battery charger
Outside Equipment/Extras
 • Swimming ladder
Cabins 3
Fuel Tanks 1 x 970 litres
Holding Tanks 1
Hull Shape Deep Vee

Description

De Viknes 1080 Sunbridge is een 8 persoons boot met veel luxe en gebaseerd op ruimte. De besturing bovendeks is bij zomers weer een geweldige ervaring

De genoemde prijs is de 'prijs vanaf' van de basisuitvoering, exclusief extra opties. 
 

Viknes

Eind jaren tachtig kwam Viknes op de markt met de Viknes 770. Een eigenzinnig en zeewaardig schip zoals we dat van een Noorse kwaliteitswerf kunnen verwachten. Het was het begin van een lange reeks succesvolle modellen. De Viknes schepen zijn bijzonder gelijnd en uitzonderlijk sterk gebouwd waardoor varen op open zee geen enkel probleem is. Na een stabiele groeiperiode werd de werf opgeschrikt door een grote brand in het jaar 2000. Een jaar later stond er een nieuwe productiehal en startte Viknes met een nieuwe modellenreeks. In 2012 werd de Viknes 930 Powerboat of the year.

Momenteel is Viknes een van de grootste jachtbouwers van Noorwegen. Alle Viknes schepen worden door de Noorse certificerings instantie Norske Veritas goedgekeurd onder CE ontwerpcategorie B.

 

Viknes 1080 Sunbridge

De Viknes 1080 Sunbridge is een grote en ruime boot waarbij de ruimte centraal staat. Ultiem genieten met mooi weer maar ook uitermate geschikt voor minder mooi weer op het water. Naast de stuurstand is een deur geplaatst wat comfort aan de schipper geeft om snel naar het dek te verplaatsen. Natuurlijk heeft het type Sunbridge een stuurstand bovendeks en is er op ditzelfde niveau voldoende zitruimte voor opvarenden. De grote U-bank in de salon geeft plaats voor 7 personen met daarboven twee grote schuiframen in het plafond wat een prachtige manier is om van de zon te genieten en wat zijn naam als panorama boot eer aan doet!

 

Het Viknes model 1080 wordt standaard uitgevoerd met een 6pk boegschroef, een apparte douche met toilet, een 4kw dieselverwarming met uitgang in alle hutten, een groot zwemplatform voorzien van buitendouche, trim tabs, electrische lenspomp en in de kombuis een oven, gasmelder, 85ltr koelkast met vriesvak en een heet water voorziening.

De motorisering is zelf te kiezen, de keuze is een 400PK of een 440PK Yanmar diesel motor. 

Beneden in de voorzijde van de boot zijn maarliefst 3 slaapcabines gesitueerd met ieder een tweepersoonsbed. De badkamer is voorzien van een toilet en douche. 

 

Er is bovendien nog een buitenbesturing op het achterdek aanwezig. Een teakdek op het achterdek en zwemplateau behoort tot één van de vele opties. 

Deze boot is uitermate geschikt voor een vakantie op het water, een fantastische luxe panorama boot in de serie van Viknes!Algemeen
Rompvorm: V-vorm
Roer: Hakroer
Besturing: Hydraulisch
Ramen: In aluminium raamprofiel
Ballast: 7055kg
Doorvaarthoogte normaal: Standaard 435cm, met apparatuur op dak 565cm
CE: B
Accommodatie
Materiaal, kleuren: Kersen - Teak
Gordijnen: Naar wens
Verblijfsruimtes: 2
Hutten: 3
Slaapplaatsen: 6
Stahoogte: ± 195cm
Overig:

Optioneel oa:

Een verlengt zwemplatform voorzien van roestvrijstalen railing en teak.

Buitendouche op het zwemplatform.

Cabrioletkap schuivend in HT dak, handbediend of electrisch, boven achterdek.

Verwijderbare banken op achterdek.

Teak op het achterdek en zwemplateau. 

Hekschroef 

Ankerlier op zwemplateau


Motor, electra, water
Vermogen: 400 / 440 PK
Aantal identieke motoren: 1
Draaiuren: 0
Brandstoftank aantal: 470+500 liter
Koeling: Gescheiden, watergekoelde uitlaat
Voortstuwing: Keerkoppelingen, schroefassen
Trimflaps: Volvo QL, optioneel
Voltage: 230V / 12V
Windgenerator: Optioneel
Zonnepaneel: Optioneel
Watersysteem: Optioneel
Warm water: Boiler 50 liter
Watertank & materiaal: 400 liter
Vuilwatertank & materiaal: 140 liter
Walstroom: Optioneel
Navigatie en electronica
Roerstandaanwijzer: Optioneel
Weatherfax/Navtex: Optioneel
SSB ontvanger: Optioneel
Korte golf zender: Optioneel
Kaarten, gidsen: Optioneel
Uitrusting
Ankerlier: Electrisch
Bijboot: Optioneel
Bijboot buitenboordmotor: Optioneel
Veiligheid
CE-normering: B
Radarreflector: Optioneel
Noodvuurwerk: Optioneel
Reddingsvesten: Optioneel

Navigatie & electronica

 • Dieptemeter: Optioneel
 • GPS: Optioneel
 • Kaartplotter: Optioneel
 • Kompas: Optioneel
 • Marifoon
 • Navigatieverlichting
 • Radar: Optioneel
 • Stuurautomaat
 • Log: Optioneel

Omschrijving Engels

The Viknes 1080 Sunbridge is a 8 person boat with lots of luxury and based on space. The steering above deck is a great experience during the summer!

Viknes
At the end of the eighties Viknes came on the market with the Viknes 770. A quirky and seaworthy ship as we can expect from a Norwegian quality yard. It was the beginning of a long series of successful models. The Viknes ships are particularly lined and exceptionally strong, so sailing on the open sea is no problem at all. After a steady growth period, the yard was startled by a major fire in the year 2000. A year later, a new production hall was opened and Viknes started a new model series. In 2012 the Viknes became 930 "Powerboat of the year".
Viknes is currently one of the largest yacht builders in Norway. All Viknes vessels are approved by the Norwegian certification body "Norske Veritas" under CE design category B.

Viknes 1080 Sunbridge

The Viknes 1080 Sunbridge is a large and spacious boat where space is central. Ultimate enjoyment with nice weather but also ideal for less nice weather on the water. In addition to the steering position, a door has been placed which gives comfort to the skipper to move quickly to the deck. Of course, the Sunbridge type has a steering position above deck and there is sufficient seating space for passengers on this same level. The large U-bank in the salon gives place to 7 people with two large sliding windows in the ceiling above which is a wonderful way to enjoy the sun and what its name as a panorama boat is doing!

The Viknes model 1080 is standard equipped with a 6 hp bow thruster, a separate shower with toilet, a 4kw diesel heater with exit in all cabins, a large swimming platform with outdoor shower, trim tabs, electric bilge pump and in the galley an oven, gas detector, 85ltr refrigerator with freezer and a hot water supply.

The motorization is to choose yourself, the choice is a 400 HP or a 440 HP Yanmar diesel engine.

There are no fewer than 3 sleeping cabins in the front of the boat, each with a double bed. The bathroom has a toilet and shower.

There is also an outside control on the aft deck. A teak deck on the aft deck and swim platform is one of many options.

This boat is ideal for a vacation on the water, a fantastic luxury panorama boat in the series of Viknes!General
Hull shape: V-shape
Rudder: Hak rudder
Steering system: Hydraulic
Windows: In aluminum window profile
Ballast: 7055kg
Vertical clearance: Standard 435cm, with equipment on roof 565cm
CE-category: B
Accommodation
Material, colours: Cherries - Teak
Curtains: As wished
Saloons: 2
Cabins: 3
Berths: 6
Headroom: ± 195cm
Other:

Optional:

An extended swim platform with stainless steel railing and teak.

Outdoor shower on the swim platform.

Cabriolet cover sliding in HT roof, manual or electric, above aft deck.

Removable benches on aft deck.

Teak on the aft deck and bathing platform.

Stern screw

Anchor winch on bathing platform


Engine, electrics, water
Power: 400 / 440 HP
Number of identical engines: 1
Fuel tanks: 470+500 litre
Cooling system: Separated, water-cooled exhaust
Propulsion: Gear couplings, screw shafts
Trimflaps: Volvo QL, optional
Voltage: 230V / 12V
Wind generator: Optional
Solar panel: Optional
Water system: Optional
Hot water: Boiler 50 liters
Water tank & material: 400 liters
Waste water tank: 140 liters
Shorepower: Optional
Navigation and electronics
Rudder position indicator: Optional
Weatherfax/Navtex: Optional
SSB receiver: Optional
Short band transmitter: Optional
Charts, guides: Optional
Equipment
Anchor windlass: Electric
Dinghy: Optional
Outboard engine: Optional
Safety
CE-standard: B
Radar reflector: Optional
Flares: Optional
Life jackets: Optional

Interieur

 • Aantalslaapplaatsen: 4
 • aantaltoiletten
 • Geluidsinstallatie

Omschrijving Duits

Die Viknes 1080 Sunbridge ist ein Boot für 8 Personen mit viel Luxus und Platzangebot. Die Steuerung über Deck ist ein tolles Erlebnis im Sommer!

Viknes
Ende der Achtziger kam Viknes mit der Viknes 770 auf den Markt. Ein skurriles und seetüchtiges Schiff, wie wir es von einem norwegischen Qualitätshof erwarten können. Es war der Beginn einer langen Reihe erfolgreicher Modelle. Die Schiffe von Viknes sind besonders ausgekleidet und außergewöhnlich stark, so dass das Segeln auf offener See kein Problem darstellt. Nach einer stetigen Wachstumsphase wurde die Werft im Jahr 2000 von einem Großbrand erschüttert. Ein Jahr später wurde eine neue Produktionshalle eröffnet und Viknes startete eine neue Modellreihe. Im Jahr 2012 wurde die Viknes 930 "Powerboat des Jahres".
Viknes ist derzeit einer der größten Yachtbauer in Norwegen. Alle Viknes-Schiffe sind von der norwegischen Zertifizierungsstelle "Norske Veritas" unter der CE-Design-Kategorie B zugelassen.

Viknes 1080 Sunbridge
Die Viknes 1080 Sunbridge ist ein großes und geräumiges Boot, bei dem der Platz zentral ist. Ultimativer Genuss bei schönem Wetter aber auch ideal für weniger schönes Wetter auf dem Wasser. Zusätzlich ist der Steuermodus eine Tür etwas Komfort für den Schiffsführer verläuft positioniert, um schnell auf das Deck zu bewegen. Natürlich hat die Art Sunbridge einer Lenkposition und das Oberdeck dort auf dem gleichen Niveau ausreichend Sitzraum für die an Bord ist. Das große U-förmige Sofa im Wohnzimmer bietet Platz für sieben Personen mit über zwei große Schiebefenster in der Decke, die ein wunderbarer Weg, um die Sonne und nach seinem Name als Panorama Boot lebt bis zu genießen!

Das Viknes Modell 1080 serienmäßig mit einem 6HP Thruster, eine separaten Dusche und WC, eine 4kW Dieselheizung mit einer Leistung in allen Kabinen, eine große Badeplattform mit Außendusche versehen ist, Trimmklappen, elektrische Bilgenpumpe und ein Ofen in der Küche, Gasmelder, 85ltr Kühlschrank mit Gefrierschrank und einer Warmwasserversorgung.

Die Motorisierung ist selbst zu wählen, die Wahl ist ein 400 PS oder ein 440 PS Yanmar Dieselmotor.

Es gibt nicht weniger als 3 Schlafkabinen an der Vorderseite des Bootes, jedes mit einem Doppelbett. Das Badezimmer hat eine Toilette und Dusche.

Es gibt auch eine äußere Kontrolle auf dem Achterdeck. Ein Teakdeck auf dem Achterdeck und eine Schwimmplattform ist eine von vielen Optionen.Allgemein
Rumpfform: V-Form
Ruder: Hak-Ruder
Steueranlage: Hydraulisch
Fenster: In Aluminiumfensterprofil
Ballast (kg): 7055kg
Durchfahrthöhe (m): Standard 435cm, mit Ausrüstung auf dem Dach 565cm
CE code: B
Innenausstattung
Material, Farben: Kirschen - Teak
Ausstattung, Gardinen: Nach Wunsch
Aufenthaltsräume: 2
Kabinen: 3
Anzahl Kojen: 6
Stehhöhe: ± 195cm
Sonstiges:

Optional:

Eine erweiterte Schwimmplattform mit Edelstahlgeländer und Teakholz.

Außendusche auf der Schwimmplattform.

Cabriolet-Abdeckung gleitet im HT-Dach, manuell oder elektrisch, über Achterdeck.

Abnehmbare Bänke auf dem Achterdeck.

Teak auf dem Achterdeck und Badeplattform.

Sternschraube

Ankerwinde auf Badeplattform


Motor, Elektrik, Wasser
Leistung: 400 / 440 PS
Anzahl der Motoren: 1
Kraftstofftank: 470+500 Liter
Kühlung: Getrennter, wassergekühlter Auspuff
Antrieb: Zahnradkupplungen, Schraubenwellen
Trimflaps, Stabilisatoren: Volvo QL, optional
Spannung: 230V / 12V
Windgenerator: Optional
Solarzellenpanel: Optional
Wasserdruckanlage: Optional
Warmwasser: Kessel 50 Liter
Wassertank: 400 Liter
Abwassertank: 140 Liter
Landstrom: Optional
Nautische Instrumente
Ruderstandanzeige: Optional
Weatherfax/Navtex: Optional
Funkempfänger: Optional
Kurzwellensender: Optional
Karten, Führer: Optional
Zubehören
Ankerwinde: Elektrisch
Beiboot: Optional
Außenbordmotor: Optional
Sicherheit
CE-Standard: B
Radarreflektor: Optional
Leuchtrakete: Optional
Rettungswesten, Panzer: Optional

Uitrusting

 • Zwemtrap
 • Zwemplatform
 • Acculader
 • Omvormer: Optioneel
 • Walstroom

Specificaties

 • Besturing: Stuurwiel
 • Roer: Optioneel
 • Doorvaarhoogte: 4.35
 • Werfgebouwd

Veiligheid

 • ESP: 389500

Motor

 • Vermogen: 440
 • Aandrijving: Shaft
 • Aantalmotoren: 1
 • tankinhoud

Show More…

Presented For Sale By:

Melior Yachts

Syl,12
Terherne
Netherlands
+31(0)6 20 00 23 12

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Presented For Sale By:

Melior Yachts

Syl,12
Terherne
Netherlands
+31(0)6 20 00 23 12

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Services

Advertisement
X