Search Boats for Sale
Advertisement

Solar Electrische Houseboat Catamaran Coche Standaard

$241,627 Listed price: €160,000

Presented For Sale By:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Netherlands
+31 (0)515 560410

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Make Solar Electrische Houseboat
Model Catamaran Coche Standaard
Year 2022
Condition New
Price €160,000
Type Power
Class House
Length 14.95 m
Fuel Type Other
Hull Material Aluminium
Location Nieuwbouw, France
Tax Status Tax Not Paid
Beam 4 m
Max Draft 0.7 m
Keel Type Other
Engine Make ePropulsion
Fuel Type Other
Electrical Equipment
 • Shore power inlet
 • Inverter
Inside Equipment
 • Battery charger
Cabins 2
Fresh Water Tanks 1
Holding Tanks 1
Hull Shape Catamaran

Description

Franse rivier houseboat volledig varend op zonnen energie. Duurzaam en onderhoudsvrij en gemaakt van opnieuw te gebruiken (recyclable) materialen

Volledig op zonne-energie aangedreven Houseboat, Riviercatamaran met 0 procent uitstoot gemaakt van recyclebare materialen.
Dit is het eerste volledig recyclebare pleziervaartuig. De Electrische motor wordt aangedreven door een fotovoltaïsche generator aan boord en zorgt voor stil en betaalbaar varen.
In verschilllende maten te krijgen. Deze "Coche" standard is geschikt voor 2,4,6 personen om te overnachten en voor 12 personen om te varen.
Geniet van de stilte en het gevoel één te zijn met de natuur.
Interesse gewekt? Neem contact op met Frans van der Houwen (Frans@scheepsmakelaardijgoliath.nl) of Terry Bos (Terry@scheepsmakelaardijgoliath.nl of 00.31.(0)641470689)


 Algemeen
Rompvorm: Catamaran
Besturing: stuurbediening met 2 joysticks
Waterverplaatsing: 11045 in beladen toestand
Ballast: maximaal
CE: Licht schip volgens ISO 8666
Overig:

De Catamaranrompen zijn gemaakt van Strongall (dik aluminium) Onderhoudsvrij!
 


Accommodatie
Overig:

De boot bestaat uit 1 niveau met een gangboord aan bakboordzijde en een mooi groot voorterras.
Er zijn 2 tweepersoonshutten met een gang naar de hutten.
Er zijn twee cabines met in totaal 2x douche en 2x toilet.
Technische kamer.


Motor, electra, water
Aantal identieke motoren: 2x 6 kw Electrische motoren
Bedieningspaneel: EasySolar 3kVA & 5 kVA
Zonnepaneel: 15 panelen 300W (totaal 4.500 W)
Warm water: Gas waterboiler
Walstroom: Typer IP 67 / IEC529
Overig:

Electrische motor vergelijkbaar met 9,9 PK motor.
Dagelijkse vaartijd is 3 a 4 uren afhankelijk van de zon uren.
En dan zijn de accu's nog 100% geladen!
Maximum snelheid is ongeveer 5 km per uur.
Vaartijden tussen 10.00 uur en 17.00 uur.
Niet varen als het regent of als de batterijen minder dan 50% geladen zijn.
De Accu's en al het regemateriaal zijn van het merk Victron geinstalleerd in een buiten geventileerde kast.
 


Veiligheid
CE-normering: ISO 14946

Interieur

 • Aantalslaapplaatsen: 4

Motor

 • Aantalmotoren: 2x 6 kw Electrische motoren
 • Maximumsnelheid: 2
 • tankinhoud

Veiligheid

 • ESP: 160000

Uitrusting

 • Acculader
 • Omvormer: 48V 12V Victron
 • Walstroom

Omschrijving Duits

Französisches Flusshausboot, das vollständig mit Solarenergie betrieben wird. Langlebig und wartungsfrei und aus recycelbaren Materialien hergestell

Vollständig solarbetriebenes Hausboot, Flusskatamaran mit 0 Prozent Emissionen aus recycelbaren Materialien.
Dies ist das erste vollständig recycelbare Freizeitboot. Der Elektromotor wird von einem bordseitigen Photovoltaik-Generator angetrieben und sorgt für leises und kostengünstiges Segeln.
Erhältlich in verschiedenen Größen. Diese "Coche" Standard ist für 2,4,6 Personen zum Übernachten und für 12 Personen zum Segeln geeignet.
Genießen Sie die Stille und das Gefühl, eins mit der Natur zu sein.
Interessiert? Bitte kontaktieren Sie Frans van der Houwen (Frans@scheepsmakelaardijgoliath.nl) oder Terry Bos (Terry@scheepsmakelaardijgoliath.nl oder 00.31.(0)641470689)


 

 Allgemein
Rumpfform: Katamaran
Steueranlage: Lenksteuerung mit 2 Joysticks
Verdrängung (kg): 11045 in beladenem Zustand
Ballast (kg): maximal
CE code: Leichtschiff nach ISO 8666
Sonstiges:

Die Katamaran-Rümpfe sind aus Strongall (dickem Aluminium) gefertigt. Wartungsfrei!
 


Innenausstattung
Sonstiges:

Das Boot besteht aus 1 Ebene mit einer Gangway auf der Backbordseite und einem schönen großen Vorderdeck.
Es gibt 2 Doppelkabinen mit einem Korridor zu den Kabinen.
Es gibt zwei Kabinen mit insgesamt 2x Dusche und 2x Toilette.
Technischer Raum.

 


Motor, Elektrik, Wasser
Anzahl der Motoren: 2x 6 kw Elektromotoren
Schalttafel: EasySolar 3kVA & 5 kVA
Solarzellenpanel: 15 Paneele 300 W (insgesamt 4.500 W)
Warmwasser: Gas-Wassererhitzer
Landstrom: Typ IP 67 / IEC529
Sonstiges:

Elektromotor vergleichbar mit einem 9,9 PS Motor.
Die tägliche Fahrzeit beträgt 3 bis 4 Stunden, je nach Sonnenstand.
Und dann sind die Batterien immer noch zu 100% geladen!
Die Höchstgeschwindigkeit beträgt etwa 5 km pro Stunde.
Abfahrtszeit zwischen 10.00 und 17.00 Uhr.
Segeln Sie nicht bei Regen oder wenn die Batterien weniger als 50 % geladen sind.
Die Batterien und die gesamte Ausrüstung sind von der Marke Victron und in einem belüfteten Außenschrank installiert.


 


Sicherheit
CE-Standard: ISO 14946

Omschrijving Engels

French river houseboat fully powered by solar energy. Durable and maintenance free and made of recyclable materials.

Fully solar powered Houseboat, River Catamaran with 0 percent emissions made from recyclable materials.
This is the first fully recyclable pleasure boat. The electric motor is powered by an onboard photovoltaic generator and provides quiet and affordable sailing.
Available in different sizes. This "Coche" standard is suitable for 2,4,6 persons to stay overnight and for 12 persons to sail.
Enjoy the silence and the feeling of being one with nature.
Interested? Please contact Frans van der Houwen (Frans@scheepsmakelaardijgoliath.nl) or Terry Bos (Terry@scheepsmakelaardijgoliath.nl or 00.31.(0)641470689)


 

 General
Hull shape: Catamaran
Steering system: steering control with 2 joysticks
Displacement: 11045 in laden condition
Ballast: maximum
CE-category: Light ship according to ISO 8666
Other:

The Catamaran hulls are made of Strongall (thick aluminum) Maintenance free!
 


Accommodation
Other:

The boat consists of 1 level with a gangway on the port side and a nice large front deck.
There are 2 double cabins with a corridor to the cabins.
There are two cabins with a total of 2x shower and 2x toilet.
Technical room.

 


Engine, electrics, water
Number of identical engines: 2x 6 kw electric motors
Control panel: EasySolar 3kVA & 5 kVA
Solar panel: 15 panels 300W (total 4,500 W)
Hot water: Gas water heater
Shorepower: Type IP 67 / IEC529
Other:

Electric motor comparable with 9,9 HP motor.
Daily sailing time is 3 to 4 hours depending on the sun hours.
And then the batteries are still 100% charged!
Maximum speed is about 5 km per hour.
Sailing time between 10.00 and 17.00 hours.
Do not sail if it rains or if the batteries are less than 50% charged.
The batteries and all the equipment are Victron brand, installed in an outdoor ventilated cabinet.


 


Safety
CE-standard: ISO 14946

Specificaties

 • Besturing: Joystick
 • Waterverplaatsing: 11045 in beladen toestand
 • Doorvaarhoogte: 3.15
 • Werfgebouwd

Show More…

Presented For Sale By:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Netherlands
+31 (0)515 560410

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Presented For Sale By:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Netherlands
+31 (0)515 560410

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Services

Advertisement
X